Osmotski pritisak

aopax's picture

Izracunati molarnu koncentraciju vodenog rastvora saharoze ako osmotski pritisan na 22 stepena celzijusovih iznos 15 200 J/m3...

Moze li pomoc?

aopax's picture

Neko?