Koncentracija

hemijalover's picture

Koliko mg NaOH treba uzeti i dodati u 400ml rastvora koncentracije 0,1mol/l da bi se dobio rastvor koncentracije 5g/l?

Možete li mi i objasniti? Hvala.