Struktura supstance

hemijalover's picture

5 atoma izotopa vodonika sadrži ukupno 15 elementarnih čestica.Broj elementarnih čestica svake vrste je međusobno jednak. Hapišite,oznakama za izotope,kombinacije koje sadrže sve izotope vodonika i zadovoljavaju date uslove. 

Rešenje: H,H,D,T,T          H,D,D,D,T

Može li i objašnjenje? Hvala.