Indikatori

hemijalover's picture

Da li neko može da mi kaže nešto o indikatorima? Znam samo koje boje menjaju u prisustvu baze ili kiseline,ali da li postoje neki izuzeci? Kada bi indikator trebao da promeni boju a nije? Da li može primer,ako postoji? Hvala Vam puno!!