Molarna masa

hemijalover's picture

Da li neko može da mi napiše sve vezano za molarnu masu? I šta znači potpuna a šta nepotpuna neutralizacija?