Rastvori,stehiometrija

Sara9012's picture

Sa koliko vide treba razrijediti 40.6% raatvor HF za dobijanje 85.4g 18% kiseline. Koliki treba uzeti 40.6-procentne kiseline?

Marija 96's picture

V(H2O)=?

w=0,406

mr2=85,4g

w=0,18

ms=85,4*0,18=15,372g

mr1=ms/w=15,372g/0,406=37,862g

m(H2O)=85,4g-37,862g=47,538g

imas li rjesenje

Sara9012's picture

Profesorica nam je pominjala metod zvezde,i pomenula je kako zadatam ne moze da se rijesi bez tog metoda a rjesenje nam nije dala