rastvori

nolenk's picture

 Koliko se molova borne kiseline nalazi u 250 grama ovog rastvora ako je poznato da je ovaj rastvor 3%?