Konstanta ravnoteze

Danijelaaa's picture

Izracunati ravnoteznu koncetraciju vodoinika u reakciji 2HI=H2+I2 ako je polazna koncetracija HI 0,05 mol/dm3, a konstanta ravnoteze iznosi K=0,02.