Rastvori, koncentracija jona

Panda's picture

Koliko miligrama azotne kiseline sadrži 100cm3 rastvora cija je pOH vrednost 13. Kolika je količinska koncentracija vodoničnih jona i pH u tom rastvoru?

rajkanije@gmail.com's picture

Znate da je pH + pOH = 14 Odatle je pH=1, Kako znamo da je pH je -log C (H+) jona, to kada izračunamo dobijamo da je koncetracija vodoničnih jona = 0,1 Mol/dm3 

Sada ako 1 dm(1000 cm3) imamo 0,1 mol, tada će u 100 cmimati 0,01mol vodoničnih jona, odnosno HNO3 .

lako je izračunati da je molekulska masa HNO3=63. znači, treba pomnožiti 0,01 sa 63 i dobijamo da imamo0,63 g HNO3. Kako znamo da jedam gram ima 1000 mg, sada nam je lako izračinati da je rešenje: 0,63*1000=630 mg, što bi trebalo biti rešenje zadatka