Hemija

Sneza123's picture

Stepen disocijacije fluoridne kiseline u rastvoru koncentracije 0,1 mol/dmje 0,08. Izracunaj konstantu disocijacije fluoridne kiseline.

R: Ka(HF) = 6,9 × 10-4 mol/dm3

Dino98's picture

HF <---------> H+  +  F-

Ka = c(H+) * c(F-) / c(HF)

==>> Ka = c^2 * alfa^2 / c(1-alfa) = c*alfa^2 / 1-alfa = 0,1 mol/L * 0,0064 / 0,92 = 0,00069 mol/L = 6,9 * 10^-4 mol/L