Hemija

Sneza123's picture

Stepen disocijacije fluoridne kiseline u rastvoru koncentracije 0,1 mol/dmje 0,08. Izracunaj konstantu disocijacije fluoridne kiseline.

R: Ka(HF) = 6,9 × 10-4 mol/dm3