Zadatak sa nepoznatom supstancom

Mala hemičarka's picture

Neka supstanca reaguje sa vodom uz oslobađanje vodonika i dobijanje još samo jednog proizvoda- rastvornog hidroksida nekog metala. Kada se u 50 cm^3 vode postepeno ubaci 10 g te supstance maseni udeo tog proizvoda u rastvoru iznosi 28,17%. Koja supstanca je u pitanju?

Ana2304's picture

možeš rešenje da mi napišeš?