Odnos Molova

milanpavic's picture

Treba mi pomoc ne mogu  shvatim ako npr imam rekciju 3NO2+H20---->2HNO3+NO

kako sad da napravim odnos molova ono n(NO2):n(HNO3)=neki broj:neki broj 

Jel moze to neko da mi objasni kako se radi

Hvala unapred

Dino98's picture

Sa lijeve strane stavljas kolicine tvari, a sa desne stehiometrijske koeficjente

U ovom slučaju bi bilo :

n(NO2): n(HNO3) = 3: 2

Pozz

milanpavic's picture

Izvini ako sam dosadan ali sta su stehiometrijski koeficijenti  i kolicine tvari mlm jel to sto mi je dato od podatak u zadatku ili...

Dino98's picture

Stehiometrijski koeficjenti su brojevi koji stoje uz hemijske formule ili simbole u hemijskoj jednačini (pomoću njih se hemijska jednačina izjednačava), dakle u ovom slučaju  3NO2 + H2O ----> 2HNO3 + NO   (Dakle, stehiometrijski koeficjenti su 3 i 2 ,na mjestima gdje ih nema podrazumijeva se broj 1)

Količina tvari je veličina u hemiji, mjerna jedinica je mol. 1 mol bilo koje supstance ima  Avogadrov broj jedinki, tj 6,022 * 1023

U stehiometriji pri izračunima, napiše se hemijska jednačina i odnos molova..

Na primjer, odnos molova azot (IV) oksida i vode je dat ovom proporcijom: 

n(NO2) : n (H2O) = 3:1    (jer uz NO2 stoji broj 3, a uz H2O ne stoji niti jedan broj, dakle piše se 1)

Odnos molova azot (IV) oksida i nitratne (azotne) kiseline je :

n(NO2) : n(HNO3) = 3 : 2

odnos molova u hemijskoj jednačini je važan jer se preko toga rade mnogi zadaci, umjesto ovog n uvijek se može pisati m/M (kolilčnik mase te tvari i njene molarne mase M), ili N/NA (Količnik broja jedinki i Avogadrovog broja), ili V/Vm (Količnik volumena te supstance i volumena od 22,4 litra), u zavisnosti od toga šta se traži u zadatku..
 

Nadam se da je jasnije