Brzina reakcije

Gliga's picture

Brzina reakcije A+2B->AB.2 iznosi 1,6*10*-2 mol/dm3 * s. U nekom trenutku t1 koncentracija reaktanta A iznosila je 0,13 mol/dm3. Izracunajte koncentraciju te komponente 5 sekundi posle toga.

milicaradenkovic's picture

v=dc/dt

0.016=(C1-Ckrajnje)/(tkrajnje-t1)

0.016=(0.13-Ckrajnje)/5

0.016*5=0.13-Ckrajnje

0.13-Ckrajnje=0.08

Ckrajnje=0.13-0.08=-0.05 mol/dm3