Oksidoredukcija

alhemicarka's picture

Dovrsi navedenu jednacinu oksido-redukcije, a zatim odredi koliki je zbir stehiometrijskih koeficijenata i reaktanata i produkata? Cl2 + ? = Cl- + HOCl + H3O+ 

Dino98's picture

Cl2 + 2 H2O -----> H3O{+} + HOCl + Cl{-)

 

alhemicarka's picture

Taj dio mi je jasan, ali u resenjima pise da zbir koekoeficijen treba da bude 6

alhemicarka's picture

Koeficijenata**

Dino98's picture

Pa zbir koeficijenata i jeste 6, ispred hlora, hidronijum jona, jona hlora, hipohlorida 1, a ispred vode 2, u čemu je problem ?

s0_k0's picture

Da li neko moze da mi objasni sta nastaje kao proizvod oksido redukcionih jednacina.Da li postoji neka sem ili nesto ??

s0_k0's picture

Koje od navedenih jedinjenja ima najvise izrazene bazne osobine?

1.ciklopentankarbokamid

2.anilin

3.metil aminhlor hidrat

4. benzenamin

5.N metil aminoetan 

resenje je pod 5

Da li moze pomoc ?Kao da znam ko ima vece a ko manje bazne osobine??

Lovrickaa's picture

Moze li mi neko reci koji je oksidacioni broj H u (NH4)2CO3??? 

Dino98's picture

Ne razumijem zašto je toliko teško pročitati pravila postavljanja pitanja, pa svako pitanje postaviti na posebnu temu sa adekvatnim naslovom, pa učiniti ovu stranicu preglednijom..

EmaGreen's picture

Pozdrav!
Imam reakciju u jonskom obliku, ali mi treba cela, potpuna reakcija sa svim produktima.
U pitanju je rekcija kalijum dihromata sa jodom.
2Cr2O7 + 6I- + 14H+--->2Cr3+ + 3I2 + 7H2O

Hvala!