Jonske reakcije

Gliga's picture

Prikazite u jonskom obliku sledecu jednacinu:

CuSO4 + Na2S -><- CuS + Na2SO4

Nije mi jasno zasto  CuS ne disosuje vec ostaje u molekulskom obliku.

Pozdrav.

Dino98's picture

Po definiciji, jonske reakcije su reakcije između jona, prilikom kojih :

a) se formiraju nejonizovane molekule (najčešće molekula vode)

b) formiraju nerastvorljivi talozi -precipitati

c) formiraju molekule gasa koje izlaze iz rastvora 

Ova reakcija predstavlja slučaj pod b) gdje nastaje crni talog bakar (II) sulfida CuS.

Cu2+ + SO42- + 2Na+ + S2- <-----> CuS (s) + 2Na+ + SO42-

Pozdrav