Ketoenolna tautomerija

Heisenberg99's picture

Koja od sledecih jedinjenja podlijezu ketoenolnoj tautomeriji:

1. alil alkohol

2. Mokracna kiselina

3.Bezilalkohol

4.Fenol

5. Izopren

zlaja99's picture

Mislim da je fenol odgovor!Premda on sadrzi OH grupu koja je vezana za C-atom koji je vezan dvostrukom vezom za drugi C-atom.

s0_k0's picture

Ona je karakteristicna za alkohole,ketone, purinske i pirimidnske baze ,mokracnu kiselinu..

Heisenberg99's picture

Rješenje je mokraćna kiselina, s tim da bih i ja prvo pomislio na fenol