Aldehidi i ketoni

andjela vucicevic's picture

Da li mozete da mi napisete kako idu tacne reakcije za ova dva zadatka ?

1)Reakcijom aldehida sa cijanovodonikom i naknadnom potpunom hidrolizom dobijenog jedinjenja dobija se : 

1)Adicijom amonijaka na karbonilnu grupu aldehida  i redukcijom dobijenog proizvoda nastaje ...

zlaja99's picture

1.a) R-CHO+HCN---->R-CH(OH)CN(nitril)

b) R-CH(OH)CN+2H2O(u kiseloj sredini)----->R-CH(OH)COOH (oksi kiselina)+NH3+H2O

Ovo je reakcija nastanka nitrila(R-CN)

Iz njih se dobijaju hidrolizom u kiseloj sredini oksi kiseline :R-CH(OH)COOH

2.R-CHO+NH3----->[R-CH(OH)NH2]---->R-CH(NH)

zlaja99's picture

Druga nije do kraja uradjena,mislim da se dobije imin pa amin redukcijom

andjela vucicevic's picture

Hvala