Zadatak iz analitičke hemije

amaryllis11's picture

Da li će pasti talog CuS ako se u rastvor V=1dm3 koji sadrži 0,01 mol [CuCN4]3- i 0,1 mol KCN u visku, uvede H2S do koncentracije 0,1 mol/dm3? Kk1(H2S)= 5,7 * 10^-8, Kk2(H2S)=6,2 * 10^-10, P(CuS)= 3,6*10^-50, Kk(HCN)=6,2*10^-10, b4(beta 4, bruto konstanta kompleksa)=2,65*10^30