Rastvori

animsaj's picture

Koliko je potrebno grama natrijum nitrita rastvoriti u 80g vode za dobivanje 20% rastvora?

Johnny2017's picture

w = ms/mr

0.20 = ms/80g+ms

ms = (16g : 4) x 5 = 20 g NaNO3

 

Nnnn's picture

1.Koliko se grama cistog kalaja rastvara u 1000cm3 36% hlorovodonicne kiseline cija je gustina 1,18g/cm3?Koliko se dm3 gasa pri tome izdvaja(n.u.)?
2.Koliko ce se grama barijum-karbonata istaloziti,ako se kroz rastvor barijum-hidroksida propisti 500cm3 ugljenik(IV)-oksida(h.u.)?

zlaja99's picture

Pravilo foruma nalaze,jedan zadatak-jedna tema!

Dino98's picture

Hitno pročitati Pravila o postavljanju tema :)

Pozdrav

Tamaricaap's picture

Treba mi pomoc za ovaj zadatak.

U koliko grama vode treba rastvoriti 126gNa2SO3*7H2O da bi se dobio 10%rastvor?

zlaja99's picture

Je li vi umijete da citate pravila?

Jedan zadatak-jedna tema!

Tamaricaap's picture

Izvinjavam se.