Izomerija

s0_k0's picture

Koliko se monosupstitucionih derivata moze izvesti iz 2,2 dimetil propana?

Moze li pomoc plz?Sta to znaci monosupstitucioni derivati??

zlaja99's picture

Samo ime im kaze,mono-jedno ,supstituent-atom ili atomska grupa koja je zamijenila jedan atom ili atomsku grupu