Redukujuce osobine

alhemicarka's picture

Koje do navedenih jedinjenja ne pokazuje redukujuce osobine:

1) D fruktofuranoza

2) D glukuronska kiselina

3) fruktoza 1,6 difosfat

4) glukoza 6 fosfat 

5) metil a D glukopiranozid