Moze li pmoc ljudi

s0_k0's picture

Koje od navedenih tvrdnji nije tacna?

1.vinil hlorid je reaktivniji od cikloheksilhlorida u reakcijama nukleofilne supstitucije

2. 1,1,2,2, tetrahloretan nastaje dejstvom hlora na etin

3. tetrahlormetan je nepolarna supstanca

4. natrijum metoksid i metil jodid reaguju po mehanizmu nukleofilne supstitucije

5.dejstvomm jakih baza na 1hlorpropan nastaje propen

Sta odlucuje sta je reaktivnije od necega??Kako da znam koje su polarne a koje nepolarne supstance ???