tipovi soli

Lovrickaa's picture

Ako moze neko da mi objasni koji tip soli je Na2HPO4 da li je kisela bazna ili neutralna?

Lovrickaa's picture

Da li je H3PO4 jaka ili slaba kiselina negde pise jaka negde slaba

Daniraa's picture

H3PO4 je srednje jaka kiselina

Lovrickaa's picture

Hvalaa

Lovrickaa's picture

Ako moze neko da mi objasni koji tip soli je Na2HPO4 da li je kisela bazna ili neutralna?

zlaja99's picture

Svaka so koja u svom sastavu(formuli) ima jedan ili vise H atoma je kisela.Za takve kiseline kazemo da su jednobazne,dvobazne,trobazne i sl.Takodje,svaka so koja u svom sastavu ima OH grupu je bazna.

Lovrickaa's picture

Ahaa,hvala.A kako ce mi onda Na2HPO4 hidrolizovati? Negde sam nasla bazno ali ne razumem zasto ? To je so jake baze i jake kiseline i valjda po pravilu ne bi trebala hidrolizovati,ali zbog HPO4 koja disosuje u vodi zar ne bi trebalo da hidrolizuje kiselo ?

Lovrickaa's picture

Negde sam nasla da je Na2HPO3 neutralna so.Ne razumem kako,ako ima H u svom sastavu,zar ne bi trebala biti kisela onda?

Dino98's picture

Objašnjenje koje je dato prije par godina..

Na3PO4 je so jake baze i slabe kiseline. A soli jakih baza i slabih kiselina, u ovom slučaju neutralne, reaguju bazno. E sad, poseban je slučaj kod Na2HPO4 i NaH2PO4. Kod prve je hidroliza bazna, a kod druge kisela. Hidroliza će zavisiti od toga da li je konstanta kiselosti ili konstanta baznosti veća, za dati anjon. Upoređuju se kisela i bazna konstanta kiselosti za H2PO4-, odnosno HPO42- jon.
Na2HPO4 ---> 2Na+ + HPO42-

Ukoliko se sekundarni hidrogenfosfatni anjon ponaša kao kiselina, sledi: HPO42-  <---> H+ + PO43-    Tablični podatak za Ka (HPO42-) = 4,8 * 10 -13

Ukoliko se ponaša kao baza, sledi: HPO42- + H2O ---> H2PO4- + OH-
Ovaj rastvor reaguje bazno, treba nam bazna konstanta Kb (HPO42-) = Kw/ Ka(H2PO4-) = 10-14 / 6,2 * 10-8 = 1,6 * 10-7
Uočavamo da je Ka (HPO42-) < Kb (HPO42-). Znači, HPO42-  jon je jača baza nego kiselina. Pa usled toga, so hidrolizuje bazno.
Analogno se radi za NaH2PO4.

Lovrickaa's picture

Hvala puno na objasnjenju.A da li je ovo slucaj samo za Na2HPO4 i NaH2PO4 ili ima jos takvih slucajeva?

zlaja99's picture

Dinatrijum-hidrogenfosfat(HPO4) ce hidrolizovati bazno:to je so koja je nastala iz jake.baze.(NaOH) i srednje jake kiseline(H2PO4),prema tome Na2HPO4 ce hidrolizovati po sljedecem principu:

Na2HPO4---->2Na+ + HPO42-

HPO42-+2H+ + 2OH- ------->H2PO4 +2OH-(odavde se vidi da hidrolizuje bazno)

Lovrickaa's picture

Dakle Na2HPO4 je kisela so koja hidrolizuje bazno,a NaH2SO4 je kisela so,koja hidrolizuje kiselo?

zlaja99's picture

Dino98 je gore lijepo objasnio,sve zavisi kako se ovi anjoni ponasaju,ili kao baza ili kao kiselina,oni su amfoliti,pa samim tim ce jednom da daju kisele ,a jedno bazne sredine.

Lovrickaa's picture

U redu,hvala puno.

Lovrickaa's picture

Samo mi nije jasno kako je npr. Na3PO4 so jake baze i slabe kiseline,ako je H3PO4 srednje jaka kiselina?

Lovrickaa's picture

Da li je Na3PO4 neutralna so kao so jake baze i jake kiseline?