Da li moze pomoc

Daniraa's picture

Elektronska konfiguracija Cr(24) u jedinjenju (NH4)2Cr2O7 je:

ja znam pisati elektronske konfiguracije, ali zbunjuje me zasto je bas dato u spoju, da li je to isto kao kad je sam hem. element? Hvala unaprijed

Marija 96's picture

nije isto, jer u elementarnom stanju hrom ima 24 elektrona kao atom, a odje u jedinjenju je on odredjene  valence, koju cemo da odredimo i vidimo da je hrom ođe valentan +6

dakle otpustio je 6 elektrona

pa sad ima 18 elektrona

pa mu je el. konf

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Daniraa's picture

Hvala Vam punoo