koliko treba

tame_1's picture

Koliko treba pomiješati mL 0,4 mo/L i koliko 0,1 mol/L vodenih rastvora hlorovodonične kiseline da bi se dobilo 100mL 0,2 mol/L rastvora?

Unaprijed hvala :)

Dino98's picture

Kod miješanja rastvora vrijedi relacija :

c1*V1 + c2*V2 = C3*V3   (*)

S obzirom na to da je V1 +V2 = V3 slijedi da je : V1 = V3 - V2 (**)

Relaciju (**) uvrstimo u (*) pa dobijemo :

c1* (V3 - V2) + c2V2 = C3*V3

c1V3 - c1V2 + c2V2 = c3V3

c2V2 - c1V2 = c3V3 - c1V3

V2 (c2 - c1) = V3(C3 - c1)

V2 = V3 * (c3-c1)/c2 - c1 = 0,100 L * (0,2 mol/L - 0,4 mol/L ) / 0,1 mol/L - 0,4 mol/L = -0,02/-0,3 = 0,06 L = 60 mL

 

V1 = V3 - V2

V1 = 0,100 L - 0,06 L

V1= 0,04 L = 40 mL

Lahko se može provjeriti, ukoliko se dobivene vrijednosti vrate u izraz (*)..

Pozdrav

 

tame_1's picture

Hvala puno :)