Azotna kiselina

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko se tona 80% azotne kiseline moze dobija iz 108kg natrijum-nitrata i odgovarajuce mase koncentrovane sumporne kiseline.

milicaradenkovic's picture

2NaNO3+H2SO4----------->2HNO3+Na2SO4

n(NaNO3)=m/Mr=108*10(3)/85=1270.59 mol

n(HNO3)=n(NaNO3)=1270.59 mol iz jednacine

m(HNO3)=n(HNO3)*Mr=1270.59*63=0.08 t

0.08 t-----------------100%

x t---------------------80%

x=0.08*80/100=0.064 t HNO3