Moze li pomoc

Daniraa's picture

koja je empirijska formula za Al2( HPO4)3 i generalno da li mi neko moze objasnit odredjicanje empirijske formule kod ovako kompleksnih spojeva, hvala 

zlaja99's picture

Iskreno mislim da je Al2(HPO4)3 vec empirijska formula.Inace,empirijska formula nekog hemijskog jedinjenja je najjednostavniji pozitivni cjelobrojni odnos atoma prisutan u jedinjenju.

Da,postoji nacin racunanja empirijskih formula i ona se radi preko odnosa udjela elemenata u jedinjenju.Npr.jedinje koje ima 28 g(C2H4-etilen(eten)-molekulska formula) ima i empirijsku formulu a to je CH2.E sad nacin kako se doslo do te formule.

Uzmemo postotak elemenata u tom jedinjenju:

W(C)=2*12/28*100%=85,71%

W(H)=4*1/28*100=14,29 %

Odnosno u etenu imamo 85,71 g C i 14,29 g H

Pretvaramo to u molove i stavimo odnos:

85,71/12:14,29/1=7.1425:14,29 dijelimo to sa najmanjim brojem

7.1425:14,29/:7.1425=1:2

n(C):n(H)=1:2 odnosno CH2-empirijska formula 

Zato ja mislim da Al2(HPO4)3 nema empirijsku formulu jer kad bi se na ovaj nacin izracunalo dobilo bi se AlH(1/2)P(1/2)O6 a takav odnos nije moguc.

Daniraa's picture

i ja sam to pretpostavljala, ali nisam niako bila sigurna, hvala puno