U kom nizu se nalaze joni koji u vodenom rastvoru mogu da se ponašaju samo kao konjugovane kiseline

s0_k0's picture

U kom nizu se nalaze joni koji u vodenom rastvoru mogu da se ponašaju samo kao konjugovane kiseline?

1) H2O, HCO3 - , CH3COOH

2) H3O + , H2S, HCN

3) HClO, H2CO3, HS

4) H2CO3, HPO4 2- , H3O +

5) H2PO4 - , CH3COOH, H2S

Dino98's picture

2)

Jer H3O+, H2S i HCN mogu samo sa otpuste proton (pa će preći u H2O, HS- i CN), a ne mogu primiti proton.

U svakom od drugih nizova ima bar jedan jon koji može i da primi proton (baza)