Proizvod rastvorljivpsti

aleksam99's picture

Izracunati proizvod rastvorljivosti kalcijum-fluorida ako se u 250 mililitara zasicenog rastvora nalazi 0,0068 grama ove soli.

resenje je 1,7 * 10(-10)

Dino98's picture

Vr = 250 mL = 0,250 L

m(CaF2) = 0,0068 g

----------------------------------------

Ksp =?

CaF2 <---------> Ca^2+ + 2F^-

n(CaF2) = m(CaF2)/M(CaF2) = 0,0068 g / 78,1 g / mol = 8,7 * 10^-5 mol

c(CaF2) = n(CaF2) / Vr = 8,7*10^-5 mol / 0,250 L = 3,5 * 10^-4 mol/L (=S)**

Ksp = c(Ca^2+) * c(F^-)^2

Iz hemijske jednčine vidi se da vrijedi :

S = c(Ca^2+) = c(F^-)/2

Dakle, 

Ksp = S * (2S)^2 = 4S^3

Ksp = 4 * 4,28 * 10^-11

Ksp = 1,7 * 10^-10

 

Lp!

aleksam99's picture

Hvala puno.