Organska hemija - izomerija nezasicenih ugljovodonika

mima316bpal's picture

Napisati moguce izomere niza CH2C(CH3)CH(CH3)CHCH2.

milicaradenkovic's picture

CH2=C(CH3)CH(CH3)CH=CH2

1. CH2=C(CH3)CH2C(CH3)=CH2

2. CH3C(CH3)=C(CH3)CH=CH2  i ukupan broj je 2