Hemija

dajanaa99's picture

Koliko treba da se odmjeri rastvora natrijum karbonata m1 ciji je maseni udio w1=30% i radtvora natrijum karbonata m2 ciji je maseni udio w2=10%,da bi se dobilo 800g rastvora natrijum karbonara ciji je maseni udio w3=15%?

zlaja99's picture

m1*w1 + m2*w2 = m3*w3 

m1 + m2 = m3=>m1+m2=800 g

-----------------------------

m1*30+m2*10= m3*15
m1+m2=800 g   / *(-10)

30*m1+10*m2=15*m3
-10*m1-10*m2=-10*800g

20*m1=5*800 g

20*m1=5*800g

m1=200g
m2 = 800 g -200 g=600g

Poz