Hemija

dajanaa99's picture

70cm3 rastvora litijum hidroksida,masene koncentracije 0,5g/cm3,razblazi se sa 80cm3 vode.Kolicinska koncentracija datog rastvora je? 

a)9.72 b)10.51 c)8.71 d)8.51 e)10.72

Dino98's picture

V1 (LiOH) = 70 mL

gama1 (LiOH) = 0,5 g/mL

V(H2O) = 80 mL

-------------------------------

c2 (LiOH) = ?

 

gama1 * V1 = gama2 * V2

V2 = V1 + V(H2O) = 150 mL

gama2 = gama1*V1 / V2 = 0,5 g/mL * 70 ml/ 150mL = 0,233 g/mL

c2= gama2/M => c2 = 0,233 g/mL / 23,9 g/mol = 0,0097 mol/mL = 9,7 mol/dm3

 

Lp !