Koncentracija

Hemijaaa222's picture

Kolika je kolicinska koncentracija rastvora (mol/l) dobijenog mesanjem 100mL rastvora natrijum hlorida masene koncentracije 23,4 g/L i 300 mL rastvora natrijum-hlorida koncentracije 0,2 mol/L?(resenje:0,25) 

zlaja99's picture

n1+n2=n3

V1+V2=V3

c1+c2≠c3

c=n/v=>n=c*V

c1*V1+c2*V2=c3*V3

c3=?

V1=100 mL=0.1 L

Gama=23,4 g/L=>c1=gama/M(NaCl)=23,4 g/L=58,5 g/mol=0.4 mol/L

V2=300 mL=0.3 L

c2=0.2 mol

------------------------------

c1*V1+c2*V2=c3*(V1+V2)

0.1*0.4+0.2*0.3=c3*0.4

c3=0.25 mol/L

Pozz

 

Hemijaaa222's picture

Hvala!