opet rastvori

Micas's picture

Izračunati procentnu koncentraciju rastvora koji nastaje rastvaranjem 5,6g CaO u 40,65ml H2O.

1) 13,78% CaO 2) 18,20 Ca(OH)2 

3) 12,11 CaO 4) 16 Ca (OH)2  5)7,4 Ca(Oh)2

zlaja99's picture

W(CaO)=?

W(CaO)=m(CaO)/m(rastvora)*100%

m(rastvora)=m(CaO)+m(H20)

V(H20)=40.65 mL=0.04065 L

ro(H20)=1000 g/L

------------------------------------------------

ro=m/v=>m(H20)=V*ro=1000 g/L*0.04065=40.65 g

m(rastvora)=5.6 g+40.65 g=46.25 g

W(CaO)=5.6 g/46.25 g*100%=12.11 %

Valjda je tako ;)

Micas's picture

Hvala Zlajo. Samo mislim da se ovde trazi procentna koncentracija za

Ca (OH)2,pa kad se sve izračuna je 16%.