Denaturisanje

Daniraa's picture

Znam da se enzimi mogu denaturisati toplotom i hemijskim reagensima, a da li mogu i vodom? Hvala