Ph

Natrijumformijat's picture

Vodeni rastvor HCL ima pH vrednost 3. Koliko se OH- jona nalazi u 250ml ovog rastvora? 

1. 1,5*10 12  2. 2,5*10-12  3. 1,5*10-12

4. 6*10 23. 5. 6*10 23

zlaja99's picture

pH=-log[H+]

pOH=-log[OH-]

pH+pOH=14

pH=3=>pOH=14-3=11

V=250 mL=0.25 L

N(OH-)=?

------------------------------------

[OH-]=n/V (rastvora)

pOH=11--->11=-log[OH-]---->[OH-]=10^-11

n=c*V=10^-11*0.25=2.5*10^-12

N=n*Na----->N=2.5*10^-12*6.023*10^23=15.0575 *10^-11=1.5*10^-12

Odgovor je pod 3.

Poz