Hemoglobin

Daniraa's picture

Ako 160g hemoglobina rastvoreno u 2dm3 vode ima osmotaki pritisak 2,63kPa na temperaturi 4C izracunati stvarny mase hemoglobina

rezultat:62 992,13 g/molu, hvala