Oksido-redukcije

morissey's picture

KMnO4 + H2O2 --> MnO2 + KOH + O2 + H2O znam da se menja oksidaciono stanje mangana Mn(+7)---+3e---Mn(+4) a menja se i kiseonik ali da li pisem ovakvu promenu oksidacionog stanja O2(-1)[kiseonik iz peroksida]--[-2e]---O2(0)? 

i ne znam da li smem da pitam jos jedno zbog pravilnika o postavljanju tema ali ajde :) U redoks reakciji

2KMnO4+2MnSO4+H2O --> 4MnO2+K2SO4+H2S04

Mn(+7)---[+3e]---Mn(+4)  

Mn(+2)---[-2e]---Mn(+4) 

sta je tu oksidaciono a sta redukciono sredstvo? da li su ona na levoj strani? :P

milicaradenkovic's picture

Mozes da napises

Mn7+(+3e-)------------>Mn4+

O2(-1)(-2e-)-------------->O20 nemoras da pises iz kog jedinjenja je taj mangan i kiseonik

Kod druge reakcije prva jednacina je oksidaciono sredstvo a druga redukciono sredstvo

morissey's picture

Hvala puno :D samo u ovom drugom primeru treba da napisem bas koje je jedinjenje u pitanju...da li je onda KMnO4 osidaciono a MnSO4 redukciono? :/ Uh, hvala vam jos jednom

milicaradenkovic's picture

Da KMnO4 je oksidaciono a MnSO4 je redukciono sredstvo