Hemija

dajanaa99's picture

Koliko puta rastvor kalcijum hlorata iste koncentracije kao urea ima nizu tacku mrznjenja? (Alfa je 1) 

Rjesenje je 3