Hemija

dajanaa99's picture

Zasicen rastvor AgBr sadrzi 0,163mg/dm3 rastvorene supstance.Proizvid rastvorljivosti je? 

Rjesenje je 7,52 * 10 na- 13

Dino98's picture

Zamolio bih da u naslovu napišete, ako ništa iz koje oblasti hemije je postavljeni zadatak.

y(AgBr) = 0,163 mg/L = 0,000163 g/L

----------------------------------------------------

Ksp =?

Preračunati masenu koncentraciju u količinsku :

c= y/M ===> c(AgBr) = y(AgBr)/M(AgBr) = 0,00063 g/L / 187,8 g/mol = 8,7 * 10^-7 mol/L (=S*)

Disocijacija ove teško topive soli se dešava prema jednačini :

AgBr <-------> Ag^+ + Br^-

Na osnovu jednačine vidimo da vrijedi :

c(Ag^+) = c(Br^-) = S(*)

Ksp = c(Ag^+) * c(Br^-) = S^2

Ksp= (8,7 * 10^-7 mol/L) ^2

Ksp = 7,5 * 10^-13 mol^2 / dm^-6

 

Lp!