Hemija

dajanaa99's picture

0,8135g nekog jedinjenja koje sadrzi C,H i O sagorijevanjem daje 2,104 g ugljenik(IV)oksida i 0,4306g vode.Koja je empirijska formula ovog jedinjenja? 

Rjesenje je C4H4O