Hemijska kinetika

asterix's picture

Pozdrav, 

imam problema s hemijskom kinetikom, odnosno s izrazom koji se odnosi na brzinu hemijske reakcije. Radi se o tome da ne znam kada se u formuli za brzinu koristi stehiometrijski koeficijent a kada ne?

Evo zadatka:

koji izraz prikazuje prosečnu brzinu trošenja H2 u sintezi amonijaka prikazanoj jednadžbama kemijske rekcije N2 + 3H2 = 2NH3 

ponuđen odgovori su: a) v= - Dc(H2) / Dt  d) v= - Dc(H2) / 3x DtZa odgovore koji su bili ponuđeni b i c su mi jasni, ali ovde mi njje jasno zasto je tačan odgovor pod "a " a ne pod "d" . Ne kapiram zašto u ovom izrazu ne ide stehiometrijski

koefcijent. 

Onda:

 Kolika je brzina trošenja O2 u hemijskoj reakciji 2 NO(g) + O2(g) → 2 NO2(g) ako je brzina nastajanja NO2 0,70 mol L‒1 s‒1? 

da li brzina trošenja O2 mora biti negativna ili je pozitivna? Mislim da je negativna jer se njegova konc. smanjuje a u rešenju je data pozitivna vrednsot

Dino98's picture

U prvom slučaju traži se prosječna brzina trošenja vodonika, i za to ti i nije potrebna jednačina, dovoljno je podijeliti promjenu koncentracije sa vremenskim intervalom tokom kojeg se promjena desila, nema smisla vrijeme množiti brojem molekula o.O

Druga je stvar kada se piše izraz za brzinu reakcije preko konstante k pa se stehiometrijskim koeficijentima stepenuju koncentracije reaktanata.

U drugom slučaju brzina je svakako pozitivna i uvijek bi takva trebala biti,

U slučaju da računamo brzinu reakcije preko promjene koncentracije reaktanata u vremenu stavlja se minus iz razloga što se smanjuje koncentracija reaktanata sa vremenom, ali je opet dobivena vrijednost >0 .

U slučaju da koristimo promjenu koncentracije produkata, minus se ne stavlja jer se koncentracija povećava, pa je vrijednost svakako >0

Lp!

asterix's picture

a zašto je to baš tako da se taj koeficijent tu ne koristi kad se brzina reakcije uvek definiše koristeći koeficijente? 

asterix's picture

može li brzina uopšte biti negativna?

asterix's picture

dakle zašto brzina reakcije ovisi o stehiometrijskim koefcientima, a brzina trošenja rekatana odnosno produkta očito ne ovise

asterix's picture

Molim nekoga da mi oko ovoga pomogne