ugljovodonici

Hemijaaa222's picture

Koliko je potrebno grama anhidrovanog natrijum-acetata da se u reakciji sa NaOH dobije 6,72 l metana ? 

Resenje-   24,6 g

Hvala

zlaja99's picture

Ovo je reakcija dobijanja metana:

CH3COONa+NaOH---->CH4+Na2CO3

V(CH4)=6.72 L--->n(CH4)=6.72/22.4=0.3 mol

1 mol:1mol=x mol:0.3 mol

x=0.3 mol CH3COONa

m=n*M=0.3*82=24.6 g

Poz