Etri

alhemicarka's picture

​​​​​Koje od jedinjenja u navedenom nizu reaguje sa 17,1 g benzil-bromida i 
daje 12,2 g odgovarajućeg etra? (Br=80, Na=23) 
1) natrijum-formijat 
2) natrijum-acetat 
3) natrijum-metoksid 
4) natrijum-benzoat 
5) natrijum-etoksid

Resenje je pod 2, ali ja dobijam 3)

zlaja99's picture

Odgovor je pod tri.

Poz