uglj

Hemijaaa222's picture

Kada se na 0,025 mola 1,3-butadiena deluje sa 4g broma, pri obicnim uslovima, u najvecem procentu nastaje:

a)3,4-dibrom-1-buten

b)1,4-dibrom-2-buten

c)1,2-dibrom-3-buten

d)1,2,3,4-tetrabrombutan

e)2,3-dibrom-2-buten

Hvala

Hemijaaa222's picture

Resenje- b)