Rastvorljivost

dajanaa99's picture

Magnezijum karbonat je tesko rastvorna so ciji je proizvod rastvorljivosti P=2,1 * 10 na -5 mol2/dm6.Rastvorljivost ove soli je? 

Rjesenje je 4,58*10 na -3mol/dm3

Dino98's picture

Ksp =2,1 * 10^-5 mol^2/dm^6

---------------------------------------------------

Reakcija disocijacije ove teško topive soli :

MgCO3 <--------> Mg^2+ + CO3^2-

Ksp = c(Mg^2+) * c(CO3^2-)

S obzirom da je molski odnos 1:1

Ksp = S^2

S= ✓Ksp

S= ✓2,1*10^-5 mol^2/dm^6

S = 4,5 * 10^-3 mol/L

 

Lp!