Hemija

dajanaa99's picture

6 molekula C60 ima masu? 

Rjesenje e 7,17*10 na -24kg

zlaja99's picture

Ovako se racuna masa atoma,po ovoj formuli

Ar=ma/u

u-unificirana atomska jedinica koja isnosi 1.6606*10^-27 kg

Posto imas C60 znaci M(C60)=6*12=720 i jos sest takvih molekula to je 6*720=4320

m=M*u=4320*1.6606*10^-27 kg=7173.792*10^-27 kg =7.173*10^-24 kg

Poz