Stereoizomeri,Redukcija amida,...

Jekaaa99's picture

Koliko stereozimore moze imati jedinjenje koje sadrzi jeddan hiralan ugljenikov atom?

Sta nastaje redukcijom amida karboksilnih kiselina?

Kako napisati reajciju etanamida?

hemijskom jednacinom prikazati dobijanje superfosfata reakcijopmm fosforita i sumporne kis

pri povecanju temperature brzina hemijske reakcije se?

zlaja99's picture

Procitajte bar jednom pravila foruma i postujte ih.

Poz