Vodeni rastvor Na2CO3 reaguje bazno usled:

s0_k0's picture

Vodeni rastvor Na2CO3 reaguje bazno usled:  
 1) hidrolize jona CO32-, 2) hidrolize jona Na+, 3) neutralizacije jona CO32-, 4) neutralizacije jona Na+, 5) jonizacije H2??

zlaja99's picture

Na2CO3-------->2Na+ + CO3 2-

CO3 2-  + H-O-H------->HCO3- + OH- bazna sredina

Prema tome,smatram da je odgovor pod 1.

Poz