zadatak iz hemije

slobodan M P's picture

U reakciji natrijum-hidroksida sa amonijum-sulfata izdvaja se 373cm3 gasa (normalni uslovi). koliko grama natrijum-hidroksida je ucestvovalo u reakciji? Ar(Na)-23  

RESENJE-0.67

molim vas koraci pri resavanju 

zlaja99's picture

2NaOH+(NH4)2SO4------->Na2SO4+2NH3+2H2O

V(NH3)=373 cm3=0.373 L

m(NaOH)=?

---------------------------------------------

n(NH3)=V/Vm=0.373L/22.4 L/mol=0.01665 mol

2 mol NaOH-------2 mol NH3

x mol NaOH-------0.01665 mol NH3

x=0.01665 mol NaOH

M(NaOH)=40 g/mol

m=n(NaOH)*M(NaOH)

m=0.01665*40=0.67 g

Poz

slobodan M P's picture

svaka cast hvala puno